keyboard

Ook overheidsinstanties maken onderdeel van de markt uit.

Als je elkaar niet aardig vindt wordt samenwerken niets.

Goederenvervoer gaat natuurlijk alleen maar over mensen. De rest is bijzaak.

Praten mét het achterland is beter dan praten óver het achterland.

Ondernemers zitten niet op subsidies te wachten, wel op een meewerkende overheid.

De mensen die in de mainport werken wonen in het achterland.

Markt”, “Bedrijfsleven”, “Sector” en “Overheid” zijn synoniemen voor een verzameling mensen.

Als je geen last wil hebben van de zwakste schakel in de keten, kan je hem maar beter versterken.

Nico Schoonen

Met een achtergrond in het internationale logistieke bedrijfsleven en bijna 23 jaar ervaring als adviseur goederenvervoer heeft Nico Schoonen zich ontwikkeld als expert op het gebied van multimodaliteit, zeehavens, binnenlandse knooppunten en achterlandverbindingen. Binnen dit werkgebied ondersteunt hij overheden en bedrijven bij complexe vraagstukken op het gebied van beleid en strategie. Met zijn directe, marktgerichte benadering komt hij tot breed gedragen resultaten. Daarnaast beschikt Nico over een groot persoonlijk netwerk, dat hij actief inzet in het kader van de aan hem toevertrouwde projecten.

Duurzaamheid en Leefbaarheid

Nico Schoonen beschouwt goederenvervoer niet alleen procesmatig vanuit een ruimtelijk economische en logistieke invalshoek. Hij ziet het voornamelijk als maatschappelijk vraagstuk waarbij de mens centraal staat. Duurzaamheid, leefbaarheid én een gezonde business case vormen daarbij de sleutelbegrippen.

Sabbatical

sabbatical

Van september 2014 tot mei 2015 onderbreekt Nico zijn werkzaamheden voor een periode van reflectie en introspectie. Hij gaat op reis en verblijft o.a. twee maanden in een Hindu ashram in India…

2014-2015

Provincie Overijssel

overijssel

In november 2011 is Nico Schoonen gevraagd door de provincie Overijssel om een stimuleringsprogramma op te zetten voor watertransport. Als senior adviseur goederenvervoer is Nico in Overijssel verbonden aan de eenheid Ruimte en…

2011 - heden

Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB)

EICB

Vanaf maart 2010 tot en met september 2011 heeft Nico Schoonen leiding gegeven aan de Stichting Projecten Binnenvaart en het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (www.eicb.nl), een initiatief van de gezamenlijke brancheverenigingen…

2010 - 2011

Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam

haven-amsterdam

Voor Haven Amsterdam was Nico Schoonen actief als adviseur en verbonden aan het project Pieken in Bereikbaarheid. Het doel van dit project was het verbeteren van het internationale vestigingsklimaat in de Noordvleugel…

2009 - 2011

Europe Container Terminals (ECT)

ECT

Van 2006 tot medio 2009 heeft Nico Schoonen in opdracht van de afdeling business development van ECT meegewerkt aan diverse projecten op het gebied van achterlandverbindingen en overslagcentra. Zo begeleidde hij de…

2006 - 2009

Economische Adviesraad Dordrecht (EAD)

EAD

De EAD was actief vanaf 2005 tot en met 2008 en stond onder leiding van Ad Scheepsbouwer (ex bestuursvoorzitter KPN). Als aanjager en onafhankelijk adviesorgaan mocht de EAD het college van B&W…

2005 - 2009

A&S Management

asmanagement

In juni 1993 heeft Nico Schoonen, samen met partner Rudi Anspach, A&S Management b.v. opgericht. In ruim 11 jaar tijd heeft A&S Management, vanuit dit Rotterdamse kantoor, een groot aantal logistieke projecten…

1993 - 2004

Scheepvaart en logistieke dienstverlening

scheepvaart

Na diverse operationele en commerciële functies vervuld te hebben bij grote rederijen zoals  Maersk Line, is Nico Schoonen op directieniveau actief geweest in de logistieke dienstverlening. Bij Maersk Line heeft hij zich…

1978 - 1993

Contact

Vul het contactformulier in.

Nico Schoonen
Postbus 80
5066 ZH Moergestel
+31(0)6 53 21 22 62
mail@nicoschoonen.nl